Warszawa – Berlin, wymiana nauczycieli

Warszawa – Berlin, wymiana nauczycieli

       W dniu 29 października br. podpisane zostało Memorandum dotyczące współpracy polsko-niemieckiej w zakresie edukacji szkolnej w latach 2019-2021. Porozumienie dotyczy współpracy między Warszawą a Berlinem. Ma ono na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie języka miasta partnerskiego oraz umożliwienie im zdobywania nowych doświadczeń edukacyjnych, społecznych, kulturowych i interkulturowych za granicą. 
       W ramach tego projektu gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Berlina, którzy przez dwa dni uczestniczyli w różnych zajęciach.
       W grudniu nasi nauczyciele pojadą z rewizytą do Berlina, a na wiosnę przyszłego roku planowany jest wyjazd uczniów.