Warszawska Rada Młodych

Warszawska Rada Młodych

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Warszawską Radę Młodych.

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się jak wyglądają samorządy w innych szkołach, od samych wyborów poczynając,
a kończąc na ich funduszach. Ciekawie było usłyszeć, w jak różnych akcjach biorą udział nasi koledzy i koleżanki
z innych warszawskich szkół, ale przede wszystkim dowiedzieliśmy się skąd można zdobyć fundusze na realizacje takich akcji. Teraz czekamy na pomysły naszych uczniów,
już nie możemy się doczekać ich realizacji.