Warsztaty Brit up!

Warsztaty Brit up!

W ramach rozwijania swoich kompetencji językowych, w zeszły wtorek klasa 1An wzięła udział w warsztatach Brit up!, które odbyły się w British Council. Warsztaty Brit up! całe prowadzone były w języku angielskim i składały się z dwóch części. Najpierw uczniowie przystąpili do sesji komputerowej testu Aptis for Teens, która zakończyła się dla nich uzyskaniem indywidualnych raportów z umiejętności językowych. Poszło im świetnie, gdyż uzyskali wyniki na poziomie C1 i B2. Drugą część stanowiły warsztaty kulturowe. Klasa podzielona była na dwie grupy. Grupa pierwsza wybrała ścieżkę tematyczną: How to think like Sherlock – Myśleć jak Sherlock, dedukcja, łamanie kodów i umiejętność patrzenia na problem z wielu perspektyw jednocześnie w praktyce. Natomiast grupa druga zgłębiła tajniki Romeo i Julii na warsztatach zatytułowanych Shakespeare Lives – Romeo i Julia albo, czyli miłość, tragedia, zemsta i wciąż używane zwroty językowe zapożyczone z Szekspira.