WF On-Line

WF On-Line

Podczas lekcji wychowania fizycznego realizowanych online, uczniowie zapoznali się z zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży. Na ich podstawie opracowali jadłospisy, a także przygotowali takie oto dania, niektóre to małe dzieła sztuki kulinarnej.