Wielki powrót 2E, 2C I 3En do stolicy!

Wielki powrót 2E, 2C I 3En do stolicy!

4 i 5 dzień wyjazdu w Pieniny ❤