Wiosenna Szkoła Humanistyczna

Wiosenna Szkoła Humanistyczna

W tym roku uczniowie naszej szkoły w ramach Wiosennej Szkoły Humanistycznej udali się na Podlasie, by zapoznać się z wielokulturowością tego regionu. Podlasie to kraina styku kultur, religii oraz narodowości. Spotkamy się tu z kulturą białoruską, tatarską, ukraińską oraz żydowską. Wielokulturowość Podlasia czyni z tego regionu miejsce niezwykle ciekawe i inspirujące.

Dzień I

Zwiedzanie Podlasia rozpoczęliśmy od wizyty w Tykocinie, w którym zetknęliśmy się z kulturą Żydowską. Jednak zapoznając się z historią tego miasta bardzo szybko uświadomiono nam, że od początku mieszkali tu przedstawiciele różnych religii. W tym małym miasteczku żyli protestanci, katolicy, prawosławni i Żydzi, tworząc barwną mozaikę kulturową. Po zwiedzeniu tykocińskiej synagogi, odjechaliśmy w kierunku Białegostoku.

W Białymstoku, stolicy województwa podlaskiego, mogliśmy podziwiać klasycystyczny Pałac Branickich i okalające go ogrody, kościoły i cerkwie oraz miejsce po spalonej synagodze. To niejednolite pod względem kulturowym miasto odznacza się różnorodnością kulturową i religijną. W godzinach popołudniowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku odbył się wykład dr Karoliny Radłowskiej, w którym poruszone zostały zagadnienia dotyczące mniejszości religijnych, kulturowych i narodowościowych na Podlasiu.

Po wykładzie udaliśmy się do Centrum Konferencyjno-Bankietowego „Rozłogi” położonego w Puszczy Knyszyńskiej nieopodal miejscowości Gródek. W godzinach wieczornych obejrzeliśmy film „U Pana Boga w ogródku”, który poruszał tematykę pogranicza kultur, wzajemnych relacji przedstawicieli różnych wyznań oraz wprowadzał w językową „swojskość” Podlasia.

Dzień II

            Drugiego dnia pobytu na Podlasiu zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Kruszynianach, gdzie zobaczyliśmy meczet i mizar (cmentarz muzułmański). Lekcja o kulturze tatarskiej polegała na spotkaniu z przedstawicielem Tatarów polskich, który opowiedział nam o dziejach tej grupy etnicznej w Rzeczypospolitej, o zasadach religii muzułmańskiej oraz o relacjach międzyreligijnych na tych terenach.

            Następnie udaliśmy się do uroczej miejscowości Supraśl, w której spotkaliśmy się z tradycją prawosławną. W Supraślu zwiedziliśmy Klasztor Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Mieliśmy tam możliwość obejrzenia odrestaurowanych fresków w głównej świątyni, które nawiązują do bałkańskich tradycji ikonograficznych. Z kolei współczesny styl ikonograficzny mogliśmy podziwiać w drugiej świątyni klasztornej – w cerkwi pod wezwaniem św. Jana Teologa.

            Ostatnim punktem dzisiejszego zwiedzania Podlasia był spacer „Szlakiem Otwartych Okiennic”. Odwiedziliśmy cerkiew Opieki Matki Bożej w Puchłach oraz wieś Soce, która słynie z zabytkowej architektury mieszkalnej i pięknie zdobionych okiennic.

            Dzień zakończyliśmy dyskoteką.