Wolontariat – Podziękowania!

Wolontariat – Podziękowania!

Wszystkim WOLONTARIUSZOM

– byłym, obecnym i przyszłym

– z wyboru i z konieczności

– zaangażowanym i chcącym po prostu zrobić coś dobrego

ZA WSZYSTKIE WSPÓLNE CHWILE

Ogromne DZIĘKUJĘ !!!

ANNA RAJEWSKA