Wyjście Klasy 1e na warsztaty chemiczne na Politechnice Warszawskiej

Wyjście Klasy 1e na warsztaty chemiczne na Politechnice Warszawskiej

W dniu 23.10 klasa 1e udała się na zajęcia w ramach projektu OPEN LAB czyli warsztatów chemicznych dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się czym jest hydroliza soli i wodorosoli. Za pomocą różnych wskaźników uczniowie określali odczyn badanych substancji, a następnie w oparciu o równanie Nernsta wyjaśniliśmy uzyskane wyniki. Druga część zajęć była związana z reakcjami strącania osadów. Wyjaśnione zostały pojęcie rozpuszczalności i iloczynu rozpuszczalności i w oparciu o te definicje uczniowie teoretycznie i doświadczalnie wyznaczyli kolejności strącania osadów.

Były to pierwsze z cyklu zajęć na jakie udają się nasze klasy chemiczne 1c oraz 1e.