Zakwalifikowani Kandydaci

Zakwalifikowani Kandydaci

Kandydatom zakwalifikowanym do CLV LO serdecznie gratulujemy. Zapraszamy na spotkanie z wychowawcą 21.07.2022 r. O godzinie 11:00.

WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH, POTWIERDZAJACYCH WOLĘ PODJĘCIA NAUKI W CLV LO:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowe

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

zestawienie-punkty