Zebrania  i dni otwarte z rodzicami w roku szk. 2022/23

Data Wydarzenie
01.09.2022 Zebrania informacyjne w szkole – klasy pierwsze.
02.09.2022 Zebrania informacyjne w szkole – klasy drugie i trzecie.
27.10.2022 Zebrania z rodzicami.
01.12.2022 Dzień otwarty online.
19.01.2023 Zebrania z rodzicami online.
09.03.2023 Dzień otwarty lub zebrania online.
13.04.2023 Dzień otwarty online – klasy pierwsze, drugie i trzecie.

Zebrania w szkole – klasy czwarte.

25.05.2023 Dzień otwarty online.

Wychowawcy po uzgodnieniu z rodzicami mogą zwiększyć liczbę spotkań i zebrań.