Absolwent Matexu, obecnie student fizyki w Manchesterze wrócił znowu na chwilę do Matexu

Absolwent Matexu, obecnie student fizyki w Manchesterze wrócił znowu na chwilę do Matexu

11 września 2018 na lekcji matematyki w klasie 3B gościliśmy absolwenta naszej SZKOŁY Tymoteusza. Matexa na Twardej skończył w 2012 roku, a Matexa w Staszicu w 2015, po czym dostał się na fizykę w Manchesterze i w tym roku zaczyna rok magisterski.

W dotychczasowej nauce, umiejętność programowania sieci neuronowych bardzo pomogły mu maksymalizować wyniki w zajęciach w laboratorium. Hobbystycznie zajmuje się też lingwistyką i filozofią. Tą ostatnią uważa za ważny element rozwoju intelektualnego każdego młodego naukowca i dlatego postanowił wprowadzić pewne elementy na lekcji.

Na lekcji mówił o podstawach matematycznego opisu sieci neuronowej, procesu treningu, a na koniec lekcji argumentował, że samoucząca się sztuczna inteligencja nie jest w stanie myśleć, bo nie spełnia żadnego z trzech podstawowych kryteriów które każdy racjonalny agent musi spełnić:
(1) Nie utrzymuje tożsamości (nie pozostaje tym samym bytem) pomimo zmiany.
(2) Nie jest w stanie generować myśli charakteryzujących się intencjonalnością czyli byciem “o czymś” albo “na jakiś temat”.
(3) Nie posiadają wolnej woli, bo albo działają deterministycznie, albo losowo i nie są w stanie świadomie podejmować decyzji. Ten punkt został zaproponowany przez uczniów zanim prowadzący do niego przeszedł.

Dziękujemy i czekamy na kolejne spotkanie!