OCZEKIWANIA UCZNIÓW ODNOŚNIE REALIZOWANYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat oczekiwań i potrzeb ucznia. Ankieta jest anonimowa.

Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź "inne korzyści", wpisz jakie?

Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź "Tak", podaj swoje oczekiwania:

Dziękujemy za szczere odpowiedzi!