REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!Informujemy, iż maksymalna ilość uczestników mogących wziąć udział w spotkaniu danej klasy to 100 - decyduje kolejność rejestracji. Godzinę przed spotkaniem zostanie przesłany link do platformy Zoom.


Dane UczniaAktualna Szkoła UczniaDzień Otwarty


TAK