Mobilny Punkt Obsługi Pasażerów

Mobilny Punkt Obsługi Pasażerów


„Szanowni Państwo, Mili Uczniowie, Punkt Obsługi Pasażerów  Zarządu Transportu Miejskiego przyjedzie do nas

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych uczniów oraz rodziców, w załatwieniu bieżących spraw związanych z mobilnością, a w szczególności związanych z komunikacją miejską, nasza szkoła podjęła współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego

W dniach 8 i 9 września 2020 r. w godzinach 7:30-16:30 specjalny autobus tzw. Mobipop, dostosowany do obsługi pasażerów, zostanie podstawiony w okolice naszej szkoły, tj. na placu przy Szkole.                           

Została w nim wydzielona strefa obsługi pasażerów ograniczająca bezpośredni kontakt z osobami obsługującymi, udostępnione zostały również płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki.

W Mobilnym Punkcie Obsługi można:

1.    wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską,

2.    zakodować bilet długookresowy, w tym z oferty Warszawa+ i dla dużych rodzin,

3.    wgrać zawieszonybilet i przekodować niewykorzystaną część biletu,

4.    wgrać i przedłużyć uprawnienia Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

Aby wyrobić kartę miejską niezbędne jest:

  1. aktualne zdjęcie (zostanie zwrócone po wykonaniu karty, można również na miejscu przesłać zdjęcie bezpośrednio do pracownika Mobipop za pośrednictwem https://foto.wtp.waw.pl/),

oraz

  1. wypełnienie wniosku.

.

Możliwe jest również złożenie wniosku on-line: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/wniosek-o-wydanie-warszawskiej-karty-miejskiej/ oraz odebranie karty bezpośrednio w  Mobipop.

Wniosek elektroniczny należy jednak złożyć 1 dzień przed planowaną wizytą w Mobipop.

Aby skorzystać z uprawnień wynikających z Karty Warszawiaka i wgrać e-hologram niezbędne jest wypełnienie wniosku:

  • zielony (I) – dla osoby indywidualnej
  • niebieski (R) – dla rodziny
  • pomarańczowy (3) – dla rodzin z trójką dzieci (tylko w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM).

Wnioski można pobrać ze strony WTP https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/bilet-warszawiaka/

Rodzice lub opiekunowie prawni, powinni wypełnić odpowiedni wniosek. We wnioskach rodzinnych niezbędne jest podpisanie wniosku przez wszystkie pełnoletnie osoby, które zostały w nim wymienione.

Uczeń szkoły ponadpodstawowej może już samodzielnie złożyć wypełniony wniosek aby uzyskać uprawnienie.

Konieczne jest także okazanie do wglądu dowodu osobistego oraz jednego z dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terenie Warszawy oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w jednym z Warszawskich Urzędów Skarbowych, a mianowicie::

  • pierwszej strony złożonego PIT-u za 2019 rok (ta, na której jest adres zamieszkania) ze stemplem warszawskiego urzędu skarbowego poświadczającej rozliczenie podatku, lub
  • urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (tą, na której jest adres zamieszkania) składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO, lub
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 roku i adresem zamieszkania.

Niezbędne informacje dostępne są na stronie  https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/bilet-warszawiaka/

UWAGA

Po 30 września b.r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wynikające z Karty Ucznia, nie obowiązują już uczniów szkół ponadpodstawowych.