Projekt eTwinnig MATEMATYKA w PRZYRODZIE

Projekt eTwinnig MATEMATYKA w PRZYRODZIE

W ramach międzynarodowego projektu eTwinnig MATEMATYKA w PRZYRODZIE i przy wparciu Rady Rodziców, w szkole powstał mural. Cieszymy się, że do grupy artystów dołączył Kuba  z 1H 🙂
Jest to inspiracja do kolejnych projektów w naszej szkole, które chcemy realizować z całą społecznością szkolną!