STYPENDIA MINISTRA EDUKACJI ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

STYPENDIA MINISTRA EDUKACJI ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Stypendia Ministra Edukacji za wybitne osiągnięcia
w roku szk. 2016/2017 otrzymali:

Dudek Zofia
Ha Dieu  Hoa