Stypendia

Stypendia

Szanowni Państwo i Absolwenci klas III Gimnazjum

27 września 2018 r podjęto uchwałę NR LXXIV/2074/2018 Rady m. st. Warszawa w sprawie stypendiów Prezydenta m. st Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, odnotowane w roku szkolnym 2017/2018
Wnioski o stypendium mogą składać rodzice.
Proszę o zapoznanie się z informacją na stronie BE.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/18588-stypendia-mst-warszawy-sapere-auso-dla-uzdolnionych-uczniow

Potrzebne dokumenty są do pobrania na podanej stronie.

Termin składania wniosków do 10 października.