Udział klasy 3Bs w wykładzie prof. Krzysztofa Brysia

Udział klasy 3Bs w wykładzie prof. Krzysztofa Brysia

W dniu 22 stycznia 2021 r. klasa 3Bs brała udział w wykładzie przeprowadzonym przez prof. Krzysztofa Brysia wykładowcy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jakie kierunki studiów oferuje wydział oraz w jaki sposób można sobie pomóc w dostaniu się. Wydział może pomóc w dobrym przygotowaniu się do matury organizując powtórkę wymaganych zagadnień w formie Matematycznego Internetowego samouczka dla uczniów. Można też wziąć udział w konkursie organizowanym przez wydział, w którym można wygrać indeks na wybrany kierunek.

 

W dalszej części spotkania uczniowie wysłuchali wykładu pt. “Grafy czyli uniwersalne narzędzie do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin nauki i życia codziennego”. Zajęcia przybliżyły pojęcie grafu oraz pokazały wielorakie ich zastosowanie do rozwiązywania problemów takich jak:

Problem siedmiu mostów królewieckich, którego rozwiązanie zostało sformułowane przez Leonharda Eulera i jest uznawane za jedno z pierwszych twierdzeń z teorii grafów, które może mieć zastosowanie np. do ustalania optymalnej trasy dla pojazdów odśnieżających ulice.

Problem chińskiego listonosza

Problem króla Artura i rycerzy okrągłego stołu

Problem komiwojażera, pomimo, że problem ten pojawiał się już w pierwszej połowie XIX wieku, to dzisiejszego dnia nie został rozwiązany, a na osobę, która zaprezentuje poprawne rozwiązanie czeka wysoka nagroda pieniężna.