TWOJA GŁOWA – TWOJA WOLNOŚĆ!

TWOJA GŁOWA – TWOJA WOLNOŚĆ!

Fundacja Cinco Colores wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Rugby na Wózkach „Four Kings” w partnerstwie z Fundacją PZU prowadzą w naszej szkole projekt dla młodzieży pt. „Twoja głowa, Twoja wolność”.

Celem projektu jest: 
1. Promowanie bezpiecznego zachowania w sporcie, 
2.  Nauka skutecznego radzenia sobie ze stresem  
3. Edukacja w zakresie sportów paraolimpijskich osób z niepełnosprawnościami. 
 
Projekt jest zaproszeniem do odpowiedzialnej aktywności sportowej, edukacji w zakresie przeciwdziałania wypadkom w sporcie z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z brawurowego zachowania, na co szczególnie podatna jest młodzież w okresie dorastania. 
Ponadto, wśród młodzieży, ze szkół ponadpodstawowych jednym z ważnych obszarów edukacji społecznej jest działalność w zakresie wolontariatu. Dlatego w ramach rozwoju umiejętności społecznych uczniowie mają możlwiość podjęcia współpracy w zakresie sportu paraolimpijskiego.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z panią Patrycją Sopińską lub bezpośrednio z Fundacją Cinco Colores. (foundation@cincocolores.org)