Zakończenie projektu “Jak się pięknie różnić”

Zakończenie projektu “Jak się pięknie różnić”

„Szczęściem człowieka jest drugi człowiek” Dlatego RAZEM zmieniajmy Świat, aby KAŻDY mógł korzystać ze swoich praw…

5 czerwca był ostatnim dniem realizacji projektu „Jak się pięknie różnić”. W ciągu czterech lat wspólnie uczyliśmy się tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka. Uczestniczyliśmy w warsztatach, w spotkaniach z różnymi, wyjątkowymi osobami. Chodziliśmy do teatru, kina i na wystawy. Prowadziliśmy godziny wychowawcze we wszystkich klasach. Organizowaliśmy happeningi i kawiarenki. Zbieraliśmy pieniądze i przekazywaliśmy poszkodowanym przez los. Współpracowaliśmy z Fundacjami i Organizacjami Pozarządowymi. Wiemy dobrze, czym jest INNOŚĆ i TOLERANCJA.

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PROJEKTU ZA CZTERY LATA WSPÓLNYCH CHWIL, PRZEŻYĆ I WZRUSZEŃ 🙂

                    Anna Rajewska