Zumba na Lekcji

Zumba na Lekcji

Zumba na lekcji wychowania fizycznego w klasie 2c. Lekcję przygotowały i prowadziły Julia i Kaja.