Młodzicy:
skrócona nazwa
liczba uczestników eliminacji
SP 21 w Płocku 37
PSP nr 72 w Piasecznie 94
SP nr 33 w Łodzi 2
SP nr 2 w Radzyminie 0
SP nr 52 w Gdańsku 0
SP nr 8 w Otwocku 33
SP w Radoszycach 27
SP nr 307 w Wa-wie 9
SP nr 7 w Giżycku 0
NSP im. Verne’a w Wawie 41
SP 46 w Wawie 27
270
Juniorzy:
skrócona nazwa szkoły
liczba uczestników
SP 21 w Płocki 41
PSP nr 72 w Piasecznie 52
PG 2 Piaseczno 21
SP nr 33 w Łodzi 2
XIV LO w Wa-wie 0
VIII LO w Wa-wie 18
SP nr 217 w Rembertowie 4
SP nr 97 w Wa-wie 2
PZSO w Legionowie 10
SP w Radoszycach 19
SP nr 307 w Wa-wie 2
PSPO w Wa-wie 0
SP nr 7 w Giżycku 0
NSP im. Verne’a w Wawie 4
SP 46 w Wawie 37
CLVIII LO w Wawie 20
232
Seniorzy:
skrócona nazwa
liczba uczestników
LXXX LO w Wa-wie 2
Tech nr 7 w Wa-wie 10
ZS nr 22 w Wa-wie 27
Tech nr 1 w Wa-wie 7
XVIII LO w Wa-wie 17
LO Lifeskills w Wa-wie 10
XIV LO w Wa-wie 30
VIII LO w Wa-wie 43
XCIV LO w Wa-wie 12
PZSO w Legionowie 10
VII LO w Wa-wie 8
ZSZ nr 4 w Ostrołęce 161
Gim i LO w Mińsku Maz. 8
BSR w Wa-wie 4
XXII LO w Wa-wie 25
Tech nr 39 w Wa-wie 10
CLV LO w Wa-wie 1
II LO w Giżycku 10
LXXXVI LO w Wawie 22
XLV LO w Warszawie 114
531