Na Tropach Białek

Na Tropach Białek

W dniu 9.10.2018 klasa biologiczno-chemiczna (1e) wybrała się na warsztaty pt. Na tropach białek do BioCENu. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się: Jak pracuje się z białkami? Czym zajmuje się proteomika? Jak wykorzystuje się wiedzę o białkach w biotechnologii? Podczas czterogodzinnych zajęć praktycznych wspólnie poszukaliśmy odpowiedzi na pytania: Czy kazeina mleka jest większa od ovoalbuminy jajka? Czym różni się mleko krowie od sojowego? Jak wygląda miozyna i aktyna mięśni?

Pod okiem prowadzących izolowaliśmy białka z różnych tkanek i preparatów, takich jak: mięśnie ryb, liście sałaty, mleko krowie i sojowe, białko i żółtko jajka kurzego. Następnie po oznaczeniu ilości białek w badanych próbkach metodą kolorymetryczną Bradforda (bardzo ładne kolorowe próbki:) ), przeprowadziliśmy rozdział białek pod względem wielkości na specjalnym żelu. Po upływie czterech godzin mogliśmy podziwiać wyniki swojej pracy i identyfikować na żelu poszczególne białka z badanych preparatów.