Spotkanie z Panem Jackiem Jelonkiem

Spotkanie z Panem Jackiem Jelonkiem

Pan Jacek Jelonek jest informatykiem na Politechnice Poznańskiej. W ubiegłym roku, po Wielkanocy wyruszył  w misji pokoju na Świecie, z hasłem „Wszyscy dla Pokoju”.  Swoją pielgrzymkę rozpoczął w Otyniu. Wędrując do Jerozolimy, spotykał ludzi różnych kultur i wyznań.  Wszędzie spotykało Go ciepłe przyjęcie i wsparcie. Dzięki wielkiej determinacji i wytrwałości  Panu Jackowi udało się zrealizować swój plan pielgrzymki.