Stypendia Prezydenta m. st. Warszawy w roku szk. 2017/2018

Stypendia Prezydenta m. st. Warszawy w roku szk. 2017/2018

Stypendia Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia
w roku szk. 2017/2018 otrzymali:

1) Borkowski Jakub, Konrad

2) Pilarczyk Maciej,

3) Przybysz Piotr,

4) Sygnowski Wiktor,

5) Wiśniewski Maciej.