1% Podatku

1% Podatku

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania w Warszawie (LO155) od kilku lat współpracuje z  Fundacją.

„SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

Dzięki tej współpracy możemy przekazywać 1% podatku od dochodów osobistych na cele szkoły. Fundacja już w współpracuje z LO155 (szczegóły poniżej). Ponieważ fundatorzy zapewniają środki na utrzymanie fundacji, to od zgromadzonych kwot fundacja nie pobiera opłat manipulacyjnych. Oznacza to, że wszystkie zebrane środki przekazywane są Radzie Rodziców.

W roku 2019 wysokość wpłaconego 1% podatku za rok podatkowy 2018r. Fundacja „ Spełnienie dziecięcych marzeń”, przekazała Radzie Rodziców kwotę 5263,20 PLN.

Obecne aktywności prowadzone przez fundację to m.in.:

  1. Zajęcia z informatyki (PHYTON, C++) prowadzone dla uczniów szkół: LO155,  LO28, SP258, (Warszawa)
  2. Dofinansowanie wyjazdów integracyjnych (wyjazdy językowe, wymiana międzynarodowa poszczególnych klas, wyjazdy sportowe, CNK, II wojna świtowa) i uroczystości okolicznościowych (bal karnawałowy, śladami poetów polskich, Żeromski, Sienkiewicz – Góry Świętokrzyskie) dla szkół: LO155, SP69, SP191 (Warszawa)
  3. Dofinansowanie młodzieżowej grupy kolarskiej – UKS „ZEFIR” Wola Droszewska, GMLKS „OLIMPIJCZYK” w Szczekocinach
  4. Dofinansowanie i wsparcie w projektach gimnazjalnych młodzieży: LO155 „MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”,
  5. Dofinansowanie i wsparcie w projektach licealnych młodzieży: absolwenci GIM42 „FITCHEN” – zdrowe odżywianie, warsztaty kulinarne dla szkół
  6. Pomoc w obsadzeniu kadry językowej języka hiszpańskiego: LO155,
  7. Zakup pomocy dydaktycznych: SP69, SP191, LO7
  8. Zajęcia językowe, wsparcie w olimpiadach informatycznych dla uzdolnionych osób przygotowujących się do olimpiad (LOGIA, OIG, OIL) – LO155, LO14, SP258
  9. Wspiera start-ups z funduszy UE, gdzie beneficjentem są dzieci i młodzież: szkoła informatyczna – LO155, LO28, mają zajęcia nieodpłatnie w ramach projektu.

Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwości i chce wesprzeć LO155, to serdecznie zapraszamy do współpracy.

Fundacja posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego i tym samym może zbierać środki w ramach 1% podatku. Informacje niezbędne do przekazania 1%: 

BENEFICJENT:                FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

KRS:                                 0000438037

CEL SZCZEGÓLNY:         LO155

Podając cel szczególny środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby RR działającej przy LO 155. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną przeznaczone na cele realizowane przez fundacje.

Jednocześnie możliwe jest przekazywanie darowizn poprzez wspomnianą fundację.

1.       DAROWIZNY OSÓB FIZYCZNYCH, FIRM OSÓB FIZYCZNYCH

Każdy pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rozlicza się z podatków wg skali podatkowej 17/32%, ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń darowizn na OPP i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może przekroczyć 6% dochodu podatkowego za rok podatkowy. Przekroczenie bariery 6% dochodu uniemożliwia odliczenie nadwyżki (ponad 6% podstawy opodatkowania). W zależności od progu podatkowego 17% lub 32% (w zależności od płaconego podatku w rozliczeniu rocznym ) od wpłaconych kwot na konto fundacji można zmniejszyć podatek o odpowiednio  o 17% lub o 32% wartości darowizny

Detale do darowizn:

BENEFICJENT:                                FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

ADRES BENEFICJENTA:                UL. OBRZEŻNA 1C/43, 02-691 WARSZAWA

KONTO BANKOWE:                      24 1160 2202 0000 0002 2897 8475

BANK BENEFICJENTA:                  MILLENNIUM SA

OPIS PRZELEWU:                           DAROWIZNA LO155

Podając w opisie przelew: DAROWIZNA LO155 środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby RR działającej przy LO 155. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną przeznaczone na cele realizowane przez fundacje.

2.       DAROWIZNY OSÓB PRAWNYCH (SP. Z O.O., S.A., FUNDACJE, INNE OSOBY PRAWNE)

Każda firma (Fundacja, Sp. z o.o., S.A. inne osoby prane) rozliczająca podatek wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń darowizn na OPP i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może przekroczyć 10% dochodu podatkowego/podstawy opodatkowania za rok podatkowy. Przekroczenie bariery 10% dochodu uniemożliwia odliczenie nadwyżki (ponad 10% podstawy opodatkowania). W zależności od stawki podatku 15% lub 19% (w zależności od płaconego podatku w rozliczeniu rocznym ) od wpłaconych kwot na konto fundacji można zmniejszyć podatek o odpowiednio  o 15% lub o 19% wartości darowizny

Detale do darowizn:

BENEFICJENT:                                FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

ADRES BENEFICJENTA:                 UL. OBRZEŻNA 1C/43, 02-691 WARSZAWA

KONTO BANKOWE:                      24 1160 2202 0000 0002 2897 8475

BANK BENEFICJENTA:                  MILLENNIUM SA

OPIS PRZELEWU:                           DAROWIZNA LO155

Podając w opisie przelew: DAROWIZNA LO155 środki na pewno zostaną przeznaczone na potrzeby RR działającej przy LO 155. Jeżeli cel szczególny nie zostanie wskazany to środki zostaną przeznaczone na cele realizowane przez fundacje.