Projekt POWER (na zasadach Erasmus+)

Projekt POWER (na zasadach Erasmus+)

Podczas wyjazdowej rady szkoleniowej, która odbyła się w dniu 25.11.2017 uczestnicy projektu ,,Dwujęzyczni uczniowie – dwujęzyczni nauczyciele – szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie” mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami oraz wiedzą zdobytą na kursach językowych  w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz na Malcie.  Udział w projekcie zachęcił naszych nauczycieli do zaangażowania się w projekty E-Twinning, o których opowiadała p.Anna Grabek, która brała udział w szkoleniu w Cambridge.

 

PREZENTACJE

From Pronunciation to Storytelling
Power w Londynie
Sewilla
Cambridge – kurs językowy